MENORCA RESERVA DE BIOSFERA -DECLARADA PER LA UNESCO EL 8 D'OCTUBRE DE 1993-

MENORCA ES CONVERTEIX EN LA RESERVA DE BIOSFERA MARINA MÉS GRAN DE LA MEDITERRÀNIA APROVADA PER LA UNESCO EL 19 DE JUNY DE 2019

dilluns, 16 d’agost de 2021

ESTABLIMENT COSTANER A CALESCOVES (ALAIOR)
Cala de Son Domingo

Situat en una punta de la cala de Son Domingo, a Calescoves, conserva una muralla que tanca el cap costaner pel costat oest, formant un recinte aproximat de planta quadrangular, a l'interior del qual s'observen estructures disperses. La longitud aproximada de la muralla és d'uns 208,5 m. Està fabricada amb doble parament, amb una amplada aproximada de 4 m. S'observen "garites" o espais coberts per grans lloses i adossaments.

Dins de la zona delimitada per la muralla de l'establiment costaner, hi trobam un pou excavat a la roca mare amb un corredor d'accés d'1 m d'ample. Té 45 escalons que arriben fins a l'antic nivell de la capa freàtica, a uns 14 m de profunditat.

divendres, 13 d’agost de 2021

S'ESTANY DE MONGOFRA NOU (MAÓ) 2-05-2021
La zona de s’Estany,  catalogada com una reserva integral , on s’hi troba la barrera de Posidònia millor conservada del  Mediterrani  occidental.