MENORCA RESERVA DE BIOSFERA -DECLARADA PER LA UNESCO EL 8 D'OCTUBRE DE 1993-

MENORCA ES CONVERTEIX EN LA RESERVA DE BIOSFERA MARINA MÉS GRAN DE LA MEDITERRÀNIA APROVADA PER LA UNESCO EL 19 DE JUNY DE 2019

MENORCA TALAIÒTICA - DECLARADA OFICIALMENT PATRIMONI MUNDIAL DE LA UNESCO EL 18 DE SETEMBRE DE 2023

dijous, 30 d’agost del 2012

BASÍLICA PALEOCRISTIANA DES CAP DES PORT (FORNELLS) 2012


La basílica paleocristiana des Cap des Port va ser descoberta l’any 1958. Un cop realitzades les excavacions arqueològiques es van poder documentar les restes arquitectòniques del recinte de culte i un conjunt d’habitacions situades al SE d’aquest recinte. La basílica s’estructura arquitectònicament a partir d’una nau central orientada a l’est, al voltant de la qual hi trobem adossades vàries estances que amb el temps han patit canvis estructurals, com ara reformes o ampliació del seu espai. La característica més singular de l’edifici és la gran articulació del seu espai intern. A través de l’estudi del material ceràmic sabem que la datació fundacional de la basílica és de finals del segle V dC / inicis del segle VI dC, perdurant el seu funcionament al llarg del segle VII dC.
Les excavacions arqueològiques realitzades el 1959 i el decenni 1975-1985 van posar al descobert una cripta en forma de creu grega, situada a l’espai que ocupa l’absis. Al costat oest de la cripta es conserven les restes d’unes escales que comunicaven la nau central amb el santuari i el cor. El cor estaria a un nivell superior cobert amb volta i es va trobar enfonsat a l’interior de la nau, cobrint tot l’espai entre la porta d’accés a la basílica i l’extrem oest de la nau. El baptisteri està situat a l’extrem NE de l’edifici: l’habitació estava pavimentada amb opus signinum, l’antic ciment romà i s’hi va trobar la piscina en forma d’estrella de quatre puntes. Excepcionalment, les excavacions van deparar la troballa de pintures murals, amb l’existència de nombrosos grafits en llengua grega i llatina. A l’interior del recinte també es van localitzar cinc cambres funeràries.


Dins l’itinerari 4 del Camí de Cavalls, agafant el tram d’entrada de Ses Salines de Fornells (on deixem es cotxe), caminant uns 20 minuts s’arriba a les restes de la Basílica.

diumenge, 26 d’agost del 2012

MEDUSES (MENORCA)

Les meduses no tenen la capacitat d'atacar, en primer lloc perquè ni tan sols tenen capacitat per desplaçar-se i contrarestar la dinàmica marina. Les meduses només poden moure's verticalment dins la columna d'aigua, és a dir pugen o baixen en funció de factors com la llum o la disponibilitat d'aliment. No poden per tant dirigir un atac contra cap persona o animal. Només que si, per casualitat, ens creuem en el seu camí ens picaran. El mecanisme de picada és senzill, cada cèl•lula urticant o cnidocist, compta amb un filament sensorial anomenat cnidocili. Quan un objecte o organisme toca aquest filament, automàticament surt de dins d’una espècie de càpsula, anomenada nematòcits, un filament urticant amb espines i forma de punxó que es clava i injecta una toxina. Una medusa té milers de cnidocist i encara que sembli morta o estigui sobre la sorra aquests cnidocist són actius.
RECOMANACIONS: Segons els serveis de la Creu Roja el millor que podem fer en cas de picada és aplicar un antihistamínic en forma de pomada sobre la zona afectada o bé aplicar aigua de mar ben calenta, mai aigua dolça. Si ens trobem a una platja que compti amb serveis de la Creu Roja tot d'una hem d’anar a la seva caseta per a què ens atenguin.