MENORCA RESERVA DE LA BIOSFERA -DECLARADA PER LA UNESCO EL 8 D'OCTUBRE DE 1993
-CLICANT DAMUNT CADA FOTO, LA PODREU VEURE AMPLIADA

dimecres, 3 de febrer de 2016

PRAT I SALINES DE MONGOFRA I ADDAIA (MAÓ / ES MERCADAL)


A dins el Parc Natural de s’Albufera des Grau hi trobem dues de les zones humides més importants de l’illa pel grup de les aus aquàtiques: l’Albufera des Grau i les salines d’Addaia i Mongofra. 

Les salines d’Addaia i Mongofra, la segona zona humida en importància a dins el parc, destaca per la salinitat de les seves aigües i la seva poca fondària. Aquestes característiques conformen l’hàbitat ideal per un grup específic d’aus aquàtiques, les limícoles, aus que destaquen per les seves cames i bec llarg. Aquí hi troben la seva principal localitat de cria a l’illa els cames de jonc, el passa-rius petit i el passa-rius camanegra. També és l’única localitat de cria a l’illa pel més gran dels nostres ànecs nidificants, la bellíssima àneda blanca.
SOMUna de les zones humides de gran interès naturalista situades dins dels límits del parc són les salines d'Addaia i Mongofra, avui en desús. Es tracta de dues salines del segle XIX separades per una estreta franja de terra, que és per on passa actualment la carretera que va a Mongofra Nou. A l'esquerra d'aquesta carretera mirant cap a la mar, hi ha les salines més antigues, les d'Addaia, que són també les més grans, amb una superfície de 16.000 m2; i a la dreta hi ha les salines de Mongofra, amb una superfície de 2.800 m2. Les aigües d'aquestes zones humides, sobretot les de les salines d'Addaia, tenen una elevada salinitat perquè reben importants aportacions d'aigua de mar que s'hi filtra a través d'una restinga que les separa del port d'Addaia. Malgrat la seva extensió, la profunditat de les aigües és molt poca, de no gaires desenes de centímetres, i per aquest motiu aquesta zona humida es desseca completament gairebé cada estiu, quan l'evaporació supera les aportacions d'aigua marina i no arriba aigua de pluja. La badia de Mongofra/Addaia fa mitgera entre els municipis de Maó (a llevant) i es Mercadal (a ponent). Mongofra cau dins el terme de Maó i Addaia del des Mercadal.